Kokardes vervangen

Menu: Voorstelling Home Gezamelijke prijszetting Voorjaarsactie


Kokardes vervangen ( begraafplaatsen Sint-Truiden)


Op de Truiense kerkhoven waar we service bieden in de maand oktober; checken we even de graven van onze gesneuvelden - de begraafdienst bracht nieuwe kokardes aan - zodoende ieder plaatje terug kleur heeft naar de norm van onze vlag.


Ingeval een ongemakje - maken we hier melding van of we herstellen het euvel even.


UIteraard is er een standaard procedure door familie uit te voeren.

>> Een van de kleuren van de kokarde is volledig weg.

>> Je bent familielid van de gesneuvelde dewelke niet begraven is in het ere-perk gesneuvelden voor ons land.

>> Je meldt je op het administratief centrum en vraagt er een document aan.

>> Hiermee meldt je je op de werkmomenten aan het wachthuis kerkhof Schurhoven; waarvoor je een kokarde in ruil krijgt.

     -Tenminste wordt deze kokarde meteen door de diensten zelf aangebracht op het graf - kerkhof Schurhoven en andere kerkhoven zal dit d

     - door de diensten worden aangebracht bij eerste werkbezoek aldaar.


* De kokardes worden in het ere-perk automatisch aangepast wanneer deze niet meer naar de norm zijn.

 - De nabestaanden hadden in de tijd de keuze om al dan niet het graf te plaatsen in het ere-perk waar nu, het automatische het

 - verschil maakt met de aanvraagprocedure kokarde voor gesneuvelden begraven elders op het kerkhof.