Ongediertebestrijding

Verdrijven van woelmuizen/ratten als mollen in gangenstelsels.


>>Inspectie van de toevluchtopeningen in hopen en op de (platte) grond.

>>We plaatsen dan de speciën die voor de verdrijving zorgen.

>>We plaatsen op vraag ook veilige toevluchten voor bovengronds ongedierte. (buizen met vergif ratten/muizen

in afgesloten behuizing voor huisdieren)

>>Heb je een zwembad dat leeg moet - we plaatsen een dompelpomp en bewegen ons al gietend door de tuin , zodoende infiltratie naar de ondergrond een feit is. (Vanaf eind augustus - 25 september)


We passeren 3x:


1°Plaatsing van de speciën - inbrengen over het terrein heen - op vraag enkele giftbuizen voor bovengronds ongedierte.

2° We dedecteren de situatie en plaatsen enkele nieuwe speciën - indien voorheen bovengronds speciën geplaatst - verversing ervan.

3° We plaatsen op het rand gebied - nieuwe speciën zodoende de verdrijving buiten de zone een feit en definitief is. Ook de laatste bovengrondse speciën worden geplaatst.


Kostprijs verdrijving ondergronds 3 bezoeken samen:

-------------------------------------------------------------


Startprijs 30€ + 1,20€/m  - >50M² 1.00€ - >100m² 0,85€.

>> Er wordt gemeten van 1m van alle grenzen af - verplaatsing inbegrepen - Sint-Truiden en aanliggende gemeenten inbegrepen.


Bovengronds verdrijving-vernietiging:

--------------------------------------------------------

Opdracht geweten bij opdracht ondergrondse verdrijving (vooraf gemeld en bevestigd).- gelijktijd uitgevoerd.


>> Zwaar 5 buizen (3)(2) - kort en krachtig: 3 bezoeken 45€

>> Medi - 3 buizen (2)(1) - het aantal is eerder beperkt maar mogen vlot aangepakt - 3 bezoeken 35€

>> Slow - 1 buis (1) (1) - in enkele maanden die enkelingen aanpakken - 3 bezoeken 20€

Tussen haakjes () vindt je het aantal buizen dewelke de 2de en 3de passage worden gelegd.

Ingeval enkel bovengrondse verdrijving-vernietiging: dient de aanrijprijs van 10€* toegevoegd.

We passeren op start werken (1) - 3-4 weken later (2) en nog eens 2 maand.

Opstart werken kan nooit tussen 15 september en 1 november.

De buizen blijven eigendom van Stadsfixer en kunnen maximaal 4 maanden gebruikt worden.

*Ingeval laattijdige opdracht tov de ondergrondse aanpak en opnieuw aanrijden - dient de 10€ te worden betaald.


Extra huur buizen inclusief vergif: 2 maanden 10€ aanrijden + 5€ buis.

Bij einde van huur buizen zal de overschot speciën in een vervangbuis worden gestoken; ook veilig voor dieren.

Deze kan dan later bij huisvuil worden meegegeven.


Ledigen van zwembaden - de ideologie van infiltratie moet aanwezig zijn (geen afvoer in riolering):

---------------------------------------

Gebruik van dompelpomp: Brengen-Terughalen in 5 dagen: 25€ ( De ontlener herlegt zelf regelmatig de darm en doet zo aan infiltratie - in buurt van weiden en velden kan eventueel voor verlengstuk gezorgd worden - idvv vloeidarm)


Totaalconcept over 4 weken

----------------------------------------

4x wordt een gedeelte van het zwembad geledigd: 22€ = 1u30 zal de tuin worden besproeid x 4 = 88€.