Abonnement inspuiten graven

MEI-ACTIE

LAATSTE MOMENT STARTEN MET inspuiten en/of schoonmaak tijdens 'vaste ronde' graven


Opgelet : enkel abonnement 'inspuiten' van een natuur grafsteen.

Het abonnement schoonmaak bij Allerheiligen is volzet.

Je kan ook een schoonmaak van dat natuur grafsteen koppelen aan het abonnement ( neem voordeel!!)

We gaan speciaal op pad voor dubbele inspuiting van het graf week voor Moederdag EN week voor Vaderdag (+ half augustus en half november) 


Natuurgrafstenen kerkhoven grondgebied Sint-Truiden - 30,00€* (€+ extra product bij zware bevuiling)

Natuursteen graven aanliggende gemeenten ( bvb Nieuwerkerken, Gingelom of Alken...) 35,00€ €(+ extra product bij zware bevuiling) Op deze manier zal tegen Allerheiligen het graf al heel wat beter uitzien.


> U betaalt in 2024 geen verplaatsingskosten - daarna volgens afstand 1,90€ of 3,90€ jaarlijks.

> Bij maximum 60% oppervlakte gladde steen betaalt u in 2024 geen 2,50€ voor 3x schoon te wrijven (spray-matig)


>> Voor 2025 Kerkhoven Sint-Truiden - 21,90€ + 0,00€ of 1,90€ of 3,90€ afhankelijk afstand (+ bij gladde steen 2,50€)

>> Voor 2025 aanliggende gemeenten - 25,90€ + 1,90€ of 3,90€ afhankelijk afstand (+ bij gladde steen 2,50€)

>> Ingeval de grafsteen breder dan 1,40€ betaal je extra oppervlaktebehandeling van 5 of 12€.

Inspuitingen in 2025 eind maart - half augustus en half november.


Je kan koppelen een schoonmaak van het natuursteen graf - of week voor Moeder-/Vaderdag.

Hiervoor betaal je dan inclusief de inspuitingen voor 2024 55,50€.

DE INSCHRIJVINGEN HIERVOOR  dienen ons te bereiken uiterlijk 30 april. (abonnement)


Is een eerste maal een natuursteen door ons gekuist, dan is er een korting voorzien de volgende jaren - 2x aan dezelfde steen gekuist in diverse vaste ronden in hetzelfde kalenderjaar - hanteren we extra korting.

Vaste ronden ook voor gladde steen schoonmaak. Dus ook stenen die niet vast zitten aan een abonnement.

*kortingen worden toegekend als de kalenderjaren van schoonmaak elkaar opvolgen.


Eens een grafsteen door ons gekend (we zijn bij eerste schoonmaak VOORAF ter plaatse geweest); kan de schoonmaakopdracht ons nog bereiken tot 8 dagen voor de vernoemde feestdag.


Factuur volgt bij inschrijven - vanaf 2025 is dat 15 augustus. Ingeval aangegeven van schoonmaak bij inschrijving actie; week na schoonmaak. Ieder abonnement 'inspuiten' krijgt een volgnummer om door te schuiven naar 'abonnement schoonmaak'. Ingeval er plaatsen vrijkomen, word je eind maart verwittigd. Abonnement opzeggen doe je steeds voor 15 maart.


Deze actie geeft een vast abonnement voor 3 kalenderjaren - facturatie 3x inspuiten-afborstelen.


info@stadsfixer.be Naam adres telefoonnummer en gegevens van het graf  Graf zoeker kerkhoven Sint-Truiden


Onderstaande info (en gelinkte pagina's) kan verschillen met deze van de januari-maart OF mei-actie!! De basis blijft minstens 3x inspuiten als 3x schoonborstelen. (+ de extra uitvoeringen opgesomd in de ACTIE)

Abonnement inspuiten graven

Eerst willen we nog even duidelijk stellen dat 'inspuiten van natuur grafstenen' - enkel en alleen het benevelen met een professioneel product (toegelaten op het kerkhof) van de grafsteen inhoudt. Dit doen we 3x jaarlijks - ook borstelen we het graf 3x af. De gekende water, zeep en borstelbewegingen gebeuren hier niet meer. De uitvoeringen naar Allerheiligen toe, gebeuren vanaf 15 oktober. We werken op langere termijn naar een steeds proper graf qua grafkleur toe. Beperkte opliggende ringen (stof, stuifmeel...) van potjes en dergelijke, alsook de basisvlek uitwerpselen vogels worden in korte beweging weggeborsteld/gespoeld bij Allerheiligen.


Wanneer de grafsteen bedekt is met delen 'gladde steen' maar natuursteen de basis is. Dan worden deze mee in het onderhoudproject gestoken. Gladde steen mag maximaal 60% van de totaal te onderhouden oppervlakte innemen.

In maart en augustus en enkele dagen voor Allerheiligen worden deze gladde delen beneveld en afgevaagd.

Op foto zie je hoe het product zorgt voor TERUG ruim 80% van de startkleur (bij plaatsen) van de steen. Hiervoor heb je 3 tot 5 inspuitingen nodig. Eén doorgedreven schoonmaakbeurt tijdens het jaar, versnelt deze procedure. 


Zon en regen zorgen telkens wisselend er voor dat het groen en vuil in de microgaatjes (voorheen door chloor, overdreven borstelen en hogedruk... teweeggebracht) dat dit gedood wordt en wegspoelt.


Onze service bestaat erin:

Borstelen eind maart* + inspuiten

Borstelen half augustus* + inspuiten

Borstelen 15-20 oktober - half november inspuiten


Ingeval max. 60% gladde steen - zal deze telkens worden schoongewreven na spray-matige bevochtiging.

Beperk de opzetstukken!!* Borstelen: takjes, bladeren, lentebraak, stof, stuifmeel, bovenlaag vogeluitwerpselen....)


Foto: geeft een door Stadsfixer bewerkt graf aan.

Inschrijven


Onderstaande foto's geven weer hoe graven er na een paar inspuitingen erbij liggen. De vele regen heeft de werking versneld. Deze graven zijn in september een eerste maal ingespoten. Daar we geen fotorecht hebben, (op info op graf) tonen we enkel een gedeelte van de grafsteen.