Alle info schoonmaak graven

PRIJZEN 2023 (Nieuwe opdrachten)


Allerheiligen: Gladde steen 25€ -

                         Natuursteen: 30€ check hier wat we doen voor hetzelfde geld.

                         Natuursteen bij Allerheiligen voor eerste x schoonmaak door ons: 35€*

                        Gladde steen < 40cm x < 40cm in nis (rechtopstaande muur) of op grondsokkel : 9€

                        Liggende gladde grafsteen (zonder rechtopstaand gedeelte) <1m x <70cm 12€

maximaal 3 losse elementen schoon te maken - Graven maximum 1,40m breed.


Prijsstijging 2024 voor opdrachten schoonmaak aan graven 2022 of eerder ( abonnement)

Gladde steen: 22€

Natuursteen: 28€

In nis 8€ - op sokkel 8€ - liggend urne graf 70cm x 1m 11€Service in aanliggende gemeenten van en te Groot-Sint-truiden en Nieuwerkerken

Voor Hasselt - enkel begraafplaatsen Stevoort en Sint-Lambrechts-Herk

VERPLAATSINGSVERGOEDING


ONZE PRIJZEN ZIJN VANAF 1/1/2019 BTW VERLEGD

als particulier betaal je geen btw meer.


Opdrachten na 15/10 = kennen een meerprijs!!


Al enkele jaren geen onderhoud meer aan steen geweest - vraag hier uitleg.

We brengen een natuursteen in 3 jaar terug naar 90% van wat eenzelfde steen er zou uitzien na evenveel jaren, degelijk onderhoud.


Kostprijs: afhankelijk van grootte - enkel groen of mossen? - hoe dik de laag mossen?

Zijn er scheuren of barsten in de steen? 


Hou rekening mee dat in het tijdslot van 24-28 oktober nog 5 plaatsen voor schoonmaken van de steen zijn. NA 28/10/22 worden er geen grafstenen meer schoongemaakt - een neergezet of gelegde stuk/bloem word niet door ons herlegd!!

Kiezen voor meer service voor hetzelfde geld. (Natuursteen)

3x inspuiten + schoonmaak. VOOR 20 MAART AANVRAGEN!!


Je kiest voor 25€ op jaarbasis.


Dit omvat een inspuiting van het natuursteengraf eind maart.

Opnieuw week voor Sint-Truiden Kermis.

Half november om de winter zonder al te veel mosvorming door te komen..


>> inspuiten met anti-mos en algenproduct.

>> afborstelen van de grafsteen in maart en augustus.


Dekkend:  van maart tot augustus vervolgens tot schoonmaak en opnieuw tot maart.


Tussen 22 en 28 oktober (afhankelijk van locatie) zal dan hetzelfde graf worden

schoongemaakt.


Ingeval tussentijdse schoonmaak - de 30€ (28) zal worden blijven gehanteerd.


Ook wanneer na maart of augustus de aanvraag tot schoonmaak pas een feit is, zal de 25€ blijven gehanteerd.


Voor graven maximum 1,40m breed - 3 ornamenten - service steeds aan hetzelfde graf.>De opdracht aangevraagd en beslissing toch niet te moeten schoonmaken; zal de inspuitvergoeding worden gefactureerd aan 17,50€.

ENKEL INSPUITINGEN DOOR HET JAAR (voorkomt mos en algen)

De opdrachtgever maakt eind oktober zelf het graf schoon.


Via e-mail geef je aan;


>>Het een bestendige opdracht is? De welke je na een periode via e-mail kan beëindigen.

   Opstarten kan altijd - we pikken in eind maart of eind augustus en omvat automatisch de 

   inspuiting van half november. EINDE OPDRACHT: 15 maart dient de melding einde opdracht te worden meegegeven via e-mail - zoniet worden de inspuitingen nog uitgevoerd en aangerekend aan de gekende vergoedingen voor maart-augustus en half november. Na 15 maart wordt een kalenderjaar aanzien tot 31 december.Inspuiten van het graf gebeurt einde maart - einde augustus en half november.


Wil je de service genieten - opdracht geven voor 20 maart of 20 augustus.

De resterende inspuitmomenten volgend op de inschrijving in het jaar, geniet je de service.

 - In maart en augustus worden de bladeren en lentebraak (stof)... verwijderd.


Een vrij proper graf gans het jaar:


Onze vaste ronde: 12€ (kerkhoven van Sint-Truiden - Nieuwerkerken en Rummen)

Aanliggende gemeenten van Sint-Truiden: 16€

Grotere graven steeds 5€ extra.


VERPLAATSINGSVERGOEDING
GRAFONDERHOUD - JAARONDERHOUD april - september

Graven natuur-en gladde steen


Wij bezoeken de kerkhoven meermaals:


VASTE SCHOONMAAKPERIODEN

Te kiezen door de opdrachtgever:

Week voor Pasen.

Week voor Moederdag.

Week voor Vaderdag.

Week voor Sint-Truiden kermis


Betaal je 25€ voor natuursteen - 35€ eerste schoonmaak door ons.

20€ voor gladde steen.

6€ in nis of op grondsokkel en 8€ liggend mini-graf voor urne's


Prijzen: De week voor Allerheiligen maken we je grafsteen (als we de opdracht krijgen) schoon en hanteren we dezelfde vergoedingen.(**)

(reeds service in lopende kalenderjaar aan dezelfde grafsteen en jaar eerder () reeds gekuist geweest*)

(*) door derden vormt geen probleem - enkel propere stenen ** Uitgezonderd bij abonnement - dan blijft voor Allerheiligen de abonnementprijs gelden.


Aanvragen dienen ons 10 dagen eerder dan de periode te bereiken - instappen kan dus doorheen het lopende jaar.


Onze diensten zijn gekend voor aanvaardbare prijzen en eerlijke invulling

Bij interesse maken we een bestelbon die we getekend als overeenkomst terug ontvangen. 


maximaal 3 losse elementen schoon te maken -

deze prijzen omvatten steeds de service voor hetzelfde graf; wanneer er bij Allerheiligen dezelfde vergoeding geteld word.


Verplaatsingvergoeding

Losse opdrachten door het jaar ( andere datums dan eerdere opsomming )


Speciale gelegenheden; zoals verjaardag overledene ....

Natuursteen: 22€

Gladde steen: 18€  (nis - voetsokkel10€) (liggende urnesteen : 13€)

+ standaard verplaatsingskosten.


Bij de schoonmaak naar aanleiding van Allerheiligen (mits opdracht) hanteren we de prijzen conform aan Allerheiligen.

+ standaard verplaatsingskosten.

Kokardes


Kokardes worden uitgereikt door de gemeente (stad.


Voor Sint-Truiden werkt dit als volgt.

Wanneer men begraven ligt in het ere-perk of gekoppelde monumenten; zal bij (volledig)

ontbreken van één van de kleuren - door de tewerkgestelde lieden ten gepaste tijden deze worden vervangen.


Ingeval U of je familie koos voor een burgergraf (graf elders op het kerkhof dan ere-perk) dan dien je zelf melding te maken van de slechte staat van de kokarde.

U meldt zich van dinsdag tot vrijdag in het werkhuis kerkhof Schurhoven en geeft zoveel mogelijk gegevens van jezelf (betrokkenheid overledenen) en naam en plaats van het graf.

U krijgt een kokarde ter beschikking gesteld, maar de werklieden brengen deze zelf aan.

Wanneer zij op één van de vele Truiense kerkhoven komen, met locatie van het opgegeven graf zal de verwijdering/aanbrengen van de kokarde plaatsvinden.SPECIALE STEENTJES aan het graf??

Heeft het graf speciale steentjes - maar u kan er niet voor zorgen.


Kostprijs: u betaalt de inhoud van de volledige zak (of meervoud inhoud)-

voor onze service betaalt u 8€

                 Deze service gebeurt de laatste dagen voor Allerheiligen zo doende we voor meerdere 

                 mensen gelijkertijd de afhaling kunnen doen.


Is er een verzakking voor het graf waar wij al aan gewerkt hebben in het kalenderjaar - schoonmaak of dergelijke; op onze vaste ronde - dan werken we dat net voor Allerheiligen even bij.

(standaard keitjes kerkhof)


Geen opdracht geweest en toch noodzaak om extra steentjes voor je graf - dat kan. U betaalt 8€ en we ondernemen het voor je. (week voor Allerheiligen)


Deze opdrachten bereiken ons ten laatste te 15/10. (mail).

Ingeval opdracht tijdens het jaar om asap keien te voorzien- 15€ = inclusief vervoersvergoeding. (Binnen de 14 dagen uitvoering)


(Eén dergelijke opdracht omvat de regels van het kerkhof - namelijk 'hopen voor 1 graf creëren' kan niet - dus u betaalt een omvattend werk dat de graven links en rechts mee in de nivellering zitten.

Zo voorkomen we kuilen en slecht labeur. Je onkost van 8 of 15€ blijft hetzelfde.)